chia sẻ các loại dàn đề đặc biệt dùng trong lô đề học

Các loại dàn đề là một thuật ngữ chuyên môn được dùng trong lô đề học, để có thể đánh được dàn đề thì người chơi cần nắm chắc được định nghĩa và phân biệt các loại dàn đề khi chơi.

1. Dàn lô đề là gì?

Dàn có nghĩa là số nhiều, thường thì trong lô đề xổ số, dàn là một tập hợp bao gồm 10 cặp số trở lên.

Trong lô đề thì có dàn đề và dàn lô, nhiều người lựa chọn chơi dàn trong ngày, theo tuần vì tỷ lệ trúng dàn cao hơn chơi đề bạch thủ hay lô độc thủ. Bên cạnh đó cũng có các loại dàn đề đánh quanh năm được nhiều lô thủ lựa chọn thường xuyên áp dụng.

Dàn đề ngày hôm nay nên đánh bộ số nào là một trong những vấn đề khiến nhiều người chơi đau đầu. Dưới đây trang sẽ đưa ra những bộ dàn tổng hợp nhất từ trước tới nay cho anh chị em hiểu rõ hơn.

2. Các dàn lô đề theo tổng cặp số

Người chơi có thể lựa chọn dàn đề đánh hàng ngày theo tổng về, cụ thể như:

– Dàn lô đề tổng 0: 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, 00,

– Dàn lô đề tổng 1: 01,10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65,

– Dàn lô đề tổng 2: 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11, 66,

– Dàn lô đề tổng 3: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76,

– Dàn lô đề tổng 4: 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77,

– Dàn lô đề tổng 5: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87,

– Dàn lô đề tổng 6: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88,

– Dàn lô đề tổng 7: 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98,

– Dàn lô đề tổng 8: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99,

– Dàn lô đề tổng 9: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54,

3. Các dàn đề đặc biệt theo đầu:

Dàn đặc biệt hàng ngày theo đầu cũng là một trong các loại dàn đề mà các lô thủ lựa chọn nhiều. Người chơi có thể áp dụng làm dàn đề chuẩn đánh quanh năm. Vậy các loại dàn đề đặc biệt theo đầu cụ thể như:

– Dàn lô đề đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

– Dàn lô đề đầu 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

– Dàn lô đề đầu 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

– Dàn lô đề đầu 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

– Dàn lô đề đầu 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

– Dàn lô đề đầu 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

– Dàn lô đề đầu 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

– Dàn lô đề đầu 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

– Dàn lô đề đầu 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

– Dàn lô đề đầu 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

4. Các dàn lô đề theo đuôi:

– Dàn lô đề đuôi 0: 00,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,

– Dàn lô đề đuôi 1: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91,

– Dàn lô đề đuôi 2: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92,

– Dàn lô đề đuôi 3: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93,

– Dàn lô đề đuôi 4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94,

– Dàn lô đề đuôi 5: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95,

– Dàn lô đề đuôi 6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96,

– Dàn lô đề đuôi 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97,

– Dàn lô đề đuôi 8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98,

– Dàn lô đề đuôi 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99,

5. Các dàn trong lô đề theo bộ số:

Bộ số lô đề được hiểu đơn giản là các cặp số có 2 chữ số hay đi cùng nhau. Dựa vào các bộ số này mà xây dựng lên các dàn lô đề đẹp hay đánh, cụ thể như:

– Dàn lô đề theo bộ 00: 00, 55, 05, 50,

– Dàn lô đề theo bộ 11: 11, 66, 16, 61,

– Dàn lô đề theo bộ 22: 22, 77, 27, 72,

– Dàn lô đề theo bộ 33: 33, 88, 38, 83,

– Dàn lô đề theo bộ 44: 44, 99, 49, 94,

– Dàn lô đề theo bộ 01: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65,

– Dàn lô đề theo bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75,

– Dàn lô đề theo bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85,

– Dàn lô đề theo bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95,

– Dàn lô đề theo bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76,

– Dàn lô đề theo bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86,

– Dàn lô đề theo bộ 14: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96,

– Dàn lô đề theo bộ 23: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87,

– Dàn lô đề theo bộ 24: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97,

– Dàn lô đề theo bộ 34: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98,

Trên đây là các loại dàn đề đặc biệt tương đối phổ biến và quen thuộc, mỗi dàn đề đều có một quy luật chạy riêng, và tất nhiên là không thể chạy ổn định và sẽ biến đổi theo khung ngày. Dàn đề này chỉ dùng tham khảo, khi bạn đã thành thạo có thể tự tạo cho mình một dàn đề đặc biệt.